Login Portal
leine3.jpg

Inspektion av ledningar/rör

Vad gör man vid återkommande stopp i avloppet?

Har man fortfarande återkommande stopp efter högtrycksspolning kan det vara dags att göra en rörinspektion, en ordentlig genomgång av rörens kvalitet.
Vi rengör först rören genom spolning och därefter filmar vi för att få en klar bild av statusen på rören.

Oftast filmas rören i samband med problem men även vid nybesiktning och planerad kontroll på rörsystemet.

Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektions Företags Förening STVF, Auktoriserade rörinspektörer.

Resultaten redovisas på ett USB-minne som innehåller film och ev. protokoll.

Filmning av rör i fastighet

Vi filmar alla typer av rör i och runt fastigheter.
Oftast filmas rören för att lokalisera återkommande fel, men vanligt är också nybesiktning och planerad kontroll för att få en status på gamla rörsystem.

Filmning av ledningar i mark

Vi filmar och besiktigar alla typer av ledningar och rör som ligger under markyta, både i förebyggande syfte men även vid akuta stop

Positionering/Pejling
Vi kan även utföra pejling av rör/ledningar för att markera ut punkter där en skada eller läcka är.
Detta är en stor fördel så man vet exakt var skadan är och slipper gräva eller bila upp i onödan.
Positionering av ledningar i bjälklag, vägg eller bottenplatta, här ser du exakt hur ledningarna ligger. 
Detta ger en översikt av ledningsdragning och kan underlätta beslutsfattande gällande renovering eller ombyggnad.

Du planera in en passande tid för rörinspektion/pejling i din fastighet eller av andra ledningar som behöver kontrolleras.

Kontakta oss för bokning och frågor 036-36 21 82

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning