Login Portal
TV-inspektion med JRAB i Jönköping

TV-inspektion

Ledningsfilmning

Med hjälp av våra inspektionskameror kan både byggherrar och entreprenörer redan under byggskedet få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har den rätta funktionen. Fastighetsägare kan med hjälp av TV-inspektion bedöma installationssystemets status inför reparation och ombyggnad. Metoden används även för att planera och budgetera underhållsåtgärder för t ex ett ledningsnät.
Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektions Företags Förening STVF.
Vi är Auktoriserade rörinspektörer.

När ska man använda sig av Tv-inspektion –

  • Återkommande stopp i ledningar
  • Förebyggande, Besiktning av kondition
  • Felsökning
  • Besiktning av funktion
  • Slutbesiktning

    Kontakta oss för mer information 036-362182

 

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning