Login Portal

Brännbart

Exempel på brännbart:

Brännbart får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till förbränning och blir fjärrvärme och el.

Deponi

Exempel på deponi:

Deponi får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet grävs ner på en särskild deponianläggning och hindras på så sätt att komma ut i naturen.

Farligt avfall

Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa. Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare. Vid transport måste deklaration på avfallet medföras.

Exempel på farligt avfall:

Fyllnadsmaterial

Exempel på fyll:

Fyll får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet används exempelvis för att bygga vägar. Vissa delar såsom tegelpannor/tegelsten kan återanvändas.

 

Gips

Exempel på gips:

Gips får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet går till återvinning

Kontorspapper

Exempel på kontorspapper:

Kontorspapper får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till vår egen anläggning, Målön utanför Taberg för sortering
och vidare transport till pappersbruk.

Mjukplast

Exempel på mjukplast:

Mjukplast får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet transporteras till vår egen anläggning Målön utanför Taberg för sortering.
Återvinns och blir ny plast.

Osorterat

Exempel på osorterat:

Osorterat får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet sorteras på någon av våra anläggningar, det brännbara och trä går till förbränning, återvinningsbart material återvinns och det som eventuellt blir över går till deponi.

Rent trä

Exempel på rent trä:

Rent trä får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet krossas till flis och körs sedan till förbränning och blir fjärrvärme och el.

Skrot

Exempel på skrot:

Skrot får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till en skrotanläggning där det sorteras och krossas. Skroten körs sedan vidrare till ett järnverk där det smälts om till ny metall.

Trä

Exempel på trä:

Trä får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet krossas till flis och körs sedan till förbränning och blir fjärrvärme och el. 

Trädgårdsavfall

Exempel på trädgårdsavfall:

Trädgårdsavfall får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet komposteras och blir till jord.

Wellpapp

Exempel på wellpapp:

Wellpapp får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till vår egen anläggning Målön utanför Taberg för sortering.
Efter hantering går det vidare till ett pappersbruk där det återvinns och blir ny wellpapp.

Olje och bränslefilter

Exempel på olje och bränslefilter:

Olje- och bränslefilter får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Oljeförorenande material

Exempel på oljeförorenade material:

Vad händer sen?
Materialet körs till förbränning i en speciell panna och blir fjärrvärme och el.

Glykol

Exempel på glykol:

Glykol får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det förbränns vid mycket hög temperatur, återvinns.

Aerosoler – Sprayburkar

Exempel på Aerosoler:

Aerosoler får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Elektronik – producentansvar

Exempel på elektronikavfall – producentansvar

Vad händer sen?
Elektronikavfallet körs till en godkänd mottagare där det demonteras och vissa delar återvinns/återanvänds medan resten går till destruktion.

Elektronik – ej producentansvar

Exempel på elektronikavfall ej producentansvar

Vad händer sen?
Elektronikavfallet körs till en godkänd mottagare där det demonteras och vissa delar återvinns/återanvänds medan resten går till destruktion.

Glödlampor

Exempel på glödlampor:

Glödlampor får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Lysrör

Exempel på lysrör:

Lysrör får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras. Kvicksilvret i lysrören tas om hand och återvinns.

Ljuskällor

Exempel på ljuskällor?

Ljuskällor får inte innehålla:

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Bilbatterier

Exempel på bilbatterier:

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Batterier

Exempel på småbatterier:

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Färgavfall

Exempel på färgavfall:

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.