Login Portal
IMG_0150-Edit.jpg (1)

Jumbospolning

Jumbospolare  är våra största spolbilar, hög kapacitet, stor volym och högt tryck.
Bilen är en recycling bil som renar det vattnet vi suger upp för att sedan återanvändas till att spola med.
Detta gör att bilen kan spola kontinuerligt utan att behöva åka och tanka vatten samt den viktiga delen att vi sparar på resurserna av rent vatten.

Våra Jumbospolare går främst på arbeten hos industrier, större verksamheter, fastighetsbolag och kommuner.
vanliga tjänster som utförs är -

* Underhåll av vägtrummor
* Större avloppsledningar
* Industrirengöring
* Utgödslingar
* Grundvattensänkning
* Djupborrade vattenbrunnar/Energibrunnar

 

 

Kontakta oss för mer information, vi hjälper dig hitta rätt fordon för ditt uppdrag 036-36 21 82

 

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning