Login Portal
Slamsugning & högtrycksspolning med JRAB spolbil i Jönköping

Slamsugning & Högtrycksspolning

Slamsugning avhjälper många behov som kan uppstå inom alla verksamheter och hos privatpersoner. Från Jönköping utför vi alla typer av slamsugning, kontinuerlig underhållstömning av avloppsbrunnar och tankar, tömning av toabodar. Andra vanliga tjänster som utförs är tömning av fettavskiljare, oljeavskiljare och tvättrännor. Hos privatpersoner är det ofta akuta avloppsstopp som uppstår, regelbundet underhåll kan avhjälpa detta.
Är olyckan framme har vi jour dygnet runt!

 • Slamtömning -Tömning av brunnar
 • Avloppstankar
 • Översvämningar
 • Fettavskiljare
 • Oljeavskiljare
 • Tvätthallar
 • Reningsverk
 • ADR Transporter

Högtrycksspolning med vår spolbil är det snabbaste och effektivaste sättet att få rent i rören, endast vanligt vatten utan tillsattser som förstör miljön. Vi kan erbjuda ett komplett program för t ex underhållsspolning, upptagande av akuta avloppsstopp, ADR-transporter samt övriga transporter av farligt avfall.

Spolning i kombination med varmvatten och högt tryck löser enkelt fett och beläggningar i köksavlopp, stammar och andra ledningar.

Vi utför alla typer av akut avloppsrensning med stopp i avlopp.

Är det akuta avloppsstopp finns vi på JOUR dygnet runt, ring 036-36 21 80.

 • Avloppsstopp
 • Stamspolning
 • Underhållsspolning
 • Varmvattenspolning
 • Klottersanering
 • Tining av frusna ledningar.
 • Rotskärning av rötter i ledningar.
 • TV-inspektion av ledningar.

Kontakta oss för mer information 036-36 21 82

 

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning