Login Portal
Oljeavskiljare med JRAB i Jönköping

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid de verksamheter där de förekommer olja, bensin och andra vätskor. Oljeavskiljaren förhindrar att förorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnätet. Utsläpp kan orsaka stora skador i sjöar/vattendrag och på djur och växter i dessa miljöer.

Verksamheter där oljeavskiljare krävs:

  • Bensinstationer/fordonstvätt
  • Trafikbelastande ytor ex. garage, parkeringsplatser, spolplattor.
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter ex. verkstäder/bilskrotare.
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer.

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas och underhållas med regelbundna kontroller.
Vi kan hjälpa er med provtagning, tömning, rengöring samt besiktning. 
Vi är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858.

Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall och speciella regler och dokument krävs.
Vi hjälper er med all hantering och godkända dokument.

Kontakta oss för mer information 036-362184

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning