Login Portal
handshake.jpg

Upphandlingar klara inför våren

2022-03-25

JRAB har fått klart med nya upphandlingar under våren-22 som vi ser fram emot!

Vi tack för förtroendet som vi fått, att fortsätta våra uppdrag hos flera verksamheter.

JUNE Avfall & Miljö - här är nytt avtal klart för att omhänderta farligt avfall som vi har kört i flera år.
June Avfall och Miljö AB är ett bolag som ägs tillsammans av Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun.
Vi tar hand om både det farliga avfallet samt övrigt material på sortergårdarna och i kommunala verksamheter.

Regionen i Jönköpings län - Här fortsätter vi våra åtagande även i fortsättningen efter nya upphandlingar.
Vi tar hand om avfall från länets stora sjukhus & verksamheterna runt om i länet, allt från återvinningsmaterial till farligt avfall.

Renhållningsentreprenaden Tranås kommun - Nytt avtal som vi snart har tagit hand om i 30 år, vilket förtroende!


Vi tackar dessa och våra övriga kunderna för ett fortsatt gott samarbete och ser fram mot årets utmaningar.

JRAB - Din Lokala Entreprenör inom Miljö & Återvinning

                        036-36 21 80