Login Portal
Sort2.JPG

Sortering av farligt avfall

2019-03-15

Allt farligt avfall som hushållen lämnar in på kommunernas Sortergårdar sorteras &förpackas för vidare hantering.

JRAB har avtal med flera kommuner i vårt affärsområde där vi ombesörjer hanteringen av farligt avfall från hushållen.
Allt från färg, kemikalier till läkemedel mm. lämnas in för att sen sorteras och transporteras till slutmottagare.
När vår personal är ute på plats på gårdarna går de igenom allt inlämnat farligt avfall.
Allt sorteras, olika kemikalier delas upp och packas i godkända emballage och märks upp.

Det viktigaste vi alla kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet,
där kan det göra stor skada även i små mängder.

Om vi alla hjälps åt att samla in och lämna på sortergårdarna förhindrar vi att det farliga avfallet hamnar på fel ställe.

Nu är det naturligtvis inte bara kommunens sortergårdar vi hjälper med vår kunskap, nästan alla verksamheter använder produkter som klassas som farligt avfall.

Behöver du hjälp med att på ett säkert sätt få hjälp med ditt farliga avfall eller har frågor om ämnet,

Kontakta oss på 036-36 21 84 eller maila johan.holmgren@jrab.se