Login Portal
slamsugning.jpg

Snö som smälter - JRAB

2018-03-21

När vårsolen börjar smälta snön och det fortfarande är tjäle i marken måste vattnet hitta en väg att rinna undan.

Förberedelser inför kommande smältvatten kan förhindra översvämning och vattenskador.
Är du redå inför våren?

Vi rekommenderar att dagvattenbrunnar ses över två gånger per år, vår och höst.
Problem med regnvatten uppmärksammas oftast inte förrän fukten visar sig i källarväggar och golv.

Regelbundet underhåll med hjälp av våra sug och spolbilar förebygger akuta stopp.
Vill ni veta mer kontakta oss på 036-36 21 82.
Vi hjälper er om olyckan skulle vara framme, vi har jour dygnet runt!