Login Portal
CE.jpg

Resurserna i en cirkulär ekonomi

2021-01-18

Även en lite insats kan ge ett positivt avtryck på miljön. Vi hjälper gärna till att titta på hanteringen av avfall som uppkommer i er verksamhet.

Vad är då en cirkulär ekonomi i ett miljöperspektiv?

Cirkulär ekonomi innebär att recirkulera produkter och material genom återanvändning, återtillverkning och återvinning.
Idén med cirkulär ekonomi är att inte ständigt producerar mera, utan konsumtionen bygger på användning av tjänster: att dela, hyra, återanvända och återvinna. 
Det vi tidigare kallade avfall kan ses som en resurs, en eller flera fraktion som kan gå vidare cirkulärt.

För att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver vi förändra hur vi konsumerar & hur vi återvinner.
Inom vår bransch kan vi hjälpa till med att -
- Återanvända mer.
- Återvinna mer material.
- Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas, det material som går vidare till förbränning.

Det vi alla kan starta med att göra är att dela upp materialen för att få renare produkter från början.
Papper, plast, glas, trä mm är till största delen återvinningsprodukter som går att sortera ut för att fortsätta sin cirkulära resa.

Om mängden varierar på era restprodukter har vi många olika förslag för det lilla till en större mängd. 
Välj fritt bland våra olika alternativ, emballage/kärl/storsäckar upp till containers/flak och komprimatorer.
Allt märks upp för att förenkla att varje materialslag hamnar rätt och om ni önskar så kommer vi ut och utbildar er i sortering.

Kontakta oss för mer information & anpassade lösningar som passar er.
Magnus.andersson@jrab.se 036-36 21 91