Login Portal
Hacking.jpg

Rapportering av farligt avfall

2022-10-10

Naturvårdsverkets IT-System ligger nere sen den 5/10. Rapporteringen av farligt avfall kan ej utföras tillsvidare. Vi avvaktar information från Naturvårdsverket för vidare åtgärder.

Informations från Naturvårdsverkets hemsida -

"Naturvårdsverket arbetar nu för att IT-systemen ska kunna öppna igen i mitten av den här veckan. Innan systemen öppnar vidtas säkerhetsåtgärder.

Polisanmälan har gjorts och en förundersökning är påbörjad.

Om du behöver komma i kontakt med myndigheten kan du antingen ringa vår kundtjänst, någon av dina kontakter på deras direktnummer eller försöka nå oss senare. Kundtjänst har just nu begränsad service.

Om dataintrånget

Myndighetens IT-system stängdes ner när intrånget upptäcktes för att skydda informationen. Vi vet i dagsläget inte vilken information som har överförts från Naturvårdsverkets IT-system. Ett intensivt analysarbete pågår som bland annat visar att ingen information har raderats eller förvanskats.

Det mesta av den information som myndigheten har är öppen information. Det finns också sådant som omfattas av sekretess. Det kan till exempel handla om information som företag rapporterar till oss om farligt avfall och utsläpp eller om uppgifter i Jägarregistret. Det går i dagsläget inte att utesluta att också sådan information omfattas av dataintrånget och analysarbetet fortsätter."