Login Portal
sbcert1.jpg

Ny ISO-Certifiering för JRAB

2021-02-19

Men vad innebär en certifiering för ett företag? Grunden är att man kontinuerligt arbetar med att förbättra verksamhetens tjänster och produkter för att, möta och klara överträffade krav, som ställs av kunder, myndigheter och oss själva.

I slutet av januari genomförde JRAB tillsammans med det ackrediterade certifieringsbolaget Sbcert en systemrevision av det ledningssystem som JRAB arbetar efter.
Ledningssystemet följer ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 – Kvalitet - Miljö - Trafiksäkerhet.

För att hålla ett verksamhetssystem levande krävs att man dagligen arbetar med systemet och mot de målbilder man sätter upp. 
Beroende på bransch och verksamhet kan det skilja sig mellan målen i olika företag men grundidéerna brukar vara rätt lika.

Det här är en del av våra visioner - att engagera alla i verksamheten och ge en hög service till våra kunder.

- En tydlig idé om företagets vision och mål
- Känsla för att hitta nya lösningar och tjänster
- Genomtänkt organisation, roller och befattningar
- Minskade affärs-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker
- Engagerade medarbetare som trivs och gör ett bra jobb
- Ett nära samarbete med kunder och leverantörer
- Starkt varumärke, kunskap & service.

Ni når oss på info@jrab.se för frågor eller dygnet runt på 036- 36 21 80