Login Portal
20180124_102216.jpg

Ny anläggning för återvinningsmaterial

2018-02-09

Värna om miljön, använd det lokala alternativet för ditt återvinningsmaterial - JRAB, Jönköping.

Återvinning är precis som det låter, återanvändning av material, recycling.
Returpapper kan ex. återvinnas upp till 7 gånger innan fibern i pappret har försvagats så pass mycket att den inte duger att göra papper av längre.
Att återvinna pappersförpackningar är både billigare och mer miljövänligt än att göra nya.

Det finns många sätt vi tillsammans kan arbeta efter för att spara vår miljö.
Ett sätt är att korta ner transporterna på våra vägar genom att använd de lokala alternativen som finns i närheten.
Vi hämtar och transporterar till närliggande sorteringsanläggning eller lokala värmepannor.
Korta avstånd från kund till materialförädling, en ekonomisk och miljövänlig vinning för alla.

Vi har nyligen blivit klara med testkörning och kvalitetssäkring och är nu klara för att starta upp vår återvinningsanläggning på Målön, Torsvik.
Till Målön kör vi våra kunders återvinnings material för vidare hantering, sortering, balning, krossning och siktning.
Vilken hantering som är bäst lämpad för inkommande material bedöms efter material och kvalitet, en kvalitetsbedömning.

Har ni kontorspapper/well/plats/trä eller skrot på ert företag eller industri är ni välkomna att kontakta oss för ett förslag som passar för ert återvinningsmaterial.
Titta gärna på http://www.jrab.se/sv/helhetslosningar/ 
Där finns helhetslösningar och förslag för olika hanteringar, både för ersättningsmaterial/brännbartmaterial och farligt avfall.

Vi har kunskap och kapacitet för att hantera allt ert material
.
Återvinning av material är nödvändigt för att spara på jordens resurser och värna om vår miljö.
Det betyder att avfallsmängden ska minskas, återanvändningen öka och att så mycket avfall som möjligt ska återvinnas för att bli nya produkter.

Vi kommer fortlöpande informera under Nyheter vad som händer och hur Målön utvecklas.
JRAB finns i Jönköping med omnejd.

Kontakta oss för mer information & beställning av tjänster
Magnus Friman      0706-018790 magnus.friman@jrab.se
Magnus Andersson 0708-279546 magnus.andersson@jrab.se