Login Portal
Vattenmelonermosjust..jpg

Melondumpning blir Biogas

2021-08-27

Mysteriet är fortfarande inte löst, vem har lagt ner så mycket tid och arbete på att dumpa meloner i Jönköping. Men inget ska gå till spillo, frukten blir Biogas på HZI:s anläggning i Jönköping.

JRAB samarbetar med HZI i Jönköping vid deras nya anläggning på Miljöns mark mellan Barnarp och Tenhult. 
På anläggningen bearbetas hushållsavfallet som samlas in i kommunen.
Läs gärna om deras hantering och hur viktigt det är att sortera sitt avfall rätt.

När rötningen är klar och Biogasen är redo att levereras kör vi ut gasen till de olika tankstationerna.
Här fyller bussarna upp sina tankar, ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen.

Restprodukten från behandlingen blir Biogödsel som vi kör ut på åkrarna i närområdet, ett grönt alternativ till konstgödsel.
Näringen i matavfallet går tillbaka till livsmedelsproduktionen och sluter kretsloppet.

I vår verksamhet har vi bredden att utföra tjänster som bildar miljövänliga kretslopp och medverka till att minska avtrycken på vår Miljö.
Hjälps vi alla åt kan vi behålla en levande planet för framtiden!

Åker du buss framöver kommer de mystiska melonerna bli Biogasbränsle som tar dig fram på resan.