Login Portal
sparbarhet_.jpg

Krav på spårbarhet av farligt avfall

2020-09-07

Under 2020 har Naturvårdsverket arbetat med att skapa förutsättningar för att uppfylla de krav som EU ställer på Sverige avseende spårbarhet av farligt avfall. För att komma dit har en ny reviderad avfallsförordning trätt i kraft 2020-07-01 med krav på verksamheter avseende anteckningar och spårbarhet av farligt avfall.

INFORMATION TILL ER SOM LÄMNAR FARLIGT AVFALL

Krav på anteckningsskyldigheter för verksamhet som producerar farligt avfall gäller from 1/8-20.

Naturvårdsverket arbetar med en digital lösning för spårbarhet för farligt avfall, enligt avfallsförordningen ska rapportering digitalt ske fr om 1 November 2020.

Syftet är att ert farliga avfall ska gå att följa i varje steg under transportkedjan från avsändare till slutlig mottagare för behandling, destruktion, deponi etc

När programvaran är på plats tar vi en diskussion om vad som är bäst för er verksamhet.
Samtliga avfallsslag som utgör farligt avfall enligt Avfallsförordningen (*) ska registreras enligt skissen ovan.

Den digitala lösningen kommer inte ersätta krav på transportdokument eller godsdeklaration – utan dessa tillkommer för transporten.

Vi kan som er avfallsentreprenör hjälpa till med registreringar i det nya systemet som ombud men kommer då mest troligt behöva vi lite mer uppgifter från er för att kunna fullgöra alla registreringar, när det närmar sig beställning av hämtning, och programvaran är på plats tar vi en diskussion om vad som är bäst för er verksamhet.

På vår hemsida ligger nu blanketter för ombudsblankett farligt avfall ladda ner, signera och maila till info@jrab.se om vi vill att vi hjälper er med rapporteringen till Naturvårdsverket.

 

Läs gärna frågor och svar inför rapportering hos Naturvårdsverket:

Frågor & Svar

Avfallsförordningen SFS 2020:614:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614

 

Kontaktpersoner JRAB, JR-företagen AB:

Johan Holmgren, 036-36 21 84, johan.holmgren@jrab.se

Fredrik Kimmehed, 036-36 21 94, fredrik.kimmehed@jrab.se