Login Portal
OljeavskiljareJRAB1.jpeg

Kontroll & besiktning oljeavskiljare

2023-03-14

Behöver du hjälp att utför kontroll och besiktning av din oljeavskiljare?

Kontroll av oljeavskiljarsystem och vattenprovtagning

Vi utför 5-års besiktningar och 6 månaderskontroller med stöd av den kontrollrapport för oljeavskiljare som tagits fram av STOR.

Enligt standarden SS-EN 858 ska underhållskontroll av oljeavskiljarsystem utförs minst var sjätte månad av utbildad personal.
Verksamhetsutövaren kan ha andra tidsintervaller enligt egenkontroll.
Flera verksamheter berörs av kraven.

Enligt standarden ska underhållskontrollen journalföras och även omfatta anteckningar om reparationer, haverier mm.

Enligt standarden ska också oljeavskiljarsystem, med en intervall på maximalt vart femte år, kontrolleras i samband med tömning och rengöring enligt SS-EN 858, kap 6.

Mät – och kontrollmetoder

Provtagning av vatten från oljeavskiljarsystem ska utföras av behörig provtagare och minst vara godkänd från kurs som uppfyller Naturvårdsverkets Föreskrift SNFS 1990:11, MS:29

För att underlätta er hantering & planering erbjuder vi en helhetslösning med allt från 6-månaders kontroller till 5-års besiktning.
JRAB utför alla stegen -

  • Tömning
  • Rengöring
  • Kontroll
  • Besiktning

Vi schemalägger intervallerna och kontaktar er inför kontroller och besiktningar.

Kontakt 036-36 21 82

Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall och speciella regler och dokument krävs.
Vi hjälper er med all hantering och godkända dokument.