Login Portal
Morgon.jpg

Klimatveckan i Jönköping

2022-10-13

Årets Klimatvecka infaller nästa vecka den 17 till 23 oktober med temat Klimatsmart näringsliv.

Syftet med Klimatveckan är att samla olika aktörer kring aktiviteter som ger ökad kunskap och inspiration kring omställning till ett klimatsmart samhälle.
Även om man inte själv deltar i någon aktivitet eller lyssnar på föreläsningar,
kan vi alla tänka till lite extra på vad man själv kan göra för att bidra till Ett Klimatsmart Samhälle.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling -
Tiden rusar iväg, 2030 är bara 8 år bort, så snart måste vi sätta Check på Målen som är satta!
Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.
JRAB arbetar ständigt för att minska påverkan på vår miljö med olika åtgärder som vi inom branschen kan hjälpa till med.
Förnybara drivmedel - planera våra körningar- utbildning genom YKB i att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön. 
Öka återvinningen av material - Well/Papper/Plast/Tegel/Textil/Vatten m.m
Vi har startat upp vår solcells satsning vid vårt huvudkontor, Torsvik Jönköping som ska täcka upp energibehovet för vår verksamhet och förhoppningsvis ett överskott som gynnar andra.
Tack för att ni alla hjälper till att hålla vår Miljö ren & gör vad vi kan för ett Klimatsmart samhälle.