Login Portal
sanering4kopia.jpeg

JRAB utför Saneringar

2021-02-12

Vi utför saneringar, både akuta och planerade.

Akuta saneringar -
En olycka på väg inträffar, en lastbil med märkning farligt gods går av vägen och lasten börjar läcka.
Larm går till SOS och räddningstjänsten rycker ut för att säkra upp platsen och kalla in hjälp från olika håll.
Här kommer vi in och kan snabbt gå ut med spolbilar/torrsug eller vilka bilar och utrustningar som kan behövas.
Vi har kemister som kan kontrollera materialet i lasten mot transportdokumenten och säkra upp saneringen.

Planerade saneringar -  
En brand har orsakat skada på en fastighet.
En översikt görs vad som kan räddas i byggnaden.
Ska det rivas eller kan man sanera?
I dessa situationer använder vi med fördel en Torrsug eller Grävsug som snabbt suger upp materialet på ett säkert och dammfritt sätt.
Bilen transporterar sen bort det skadade materialet som går vidare till destruktion.
Uppstår det osäkerhet vilka ämnen som finns i avfallet kommer även här våra kemister och konsulter in och säkerhetsställer materialet.

Avveckling av industri eller företag där det finns kemikalier som använts i verksamheten -
Inventering och dokumentation görs över kemikaliernas mängd och klassificering.
En plan läggs upp för hanteringen ihop med representant från det aktuella företaget.
Märkning sker av emballage och fraktioner.
När allt är uppmärkt och dokumenterat går transport till slutbehandling eller mottagare.

Vi har möjlighet att hjälpa er hela vägen från första konsultationen till att avfallet är hos slutmottagare.

Kontakta oss, ställ frågor, det är komplext och mycket regler kring farligt avfall, vi vägleder dig igenom frågeställningarna!

Johan Holmgren       036-36 21 84    johan.holmgren@jrab.se
Fredrik Kimmehed   036-36 21 94    fredrik.kimmehed@jrab.se