Login Portal
IMG_0150-Edit.jpg (1)

JRAB - spolbilar del 3

2022-03-31

Del 3 i presentationen Spolbilar & tjänster.

Då har vi kommit fram till våra största spolbilar, Jumbospolarna.

Här pratar vi hög kapacitet och volym med ett tryck i bilarna som tillhör eliten på marknaden.

Fordonen anlitas främst av industrier, större företag, kommun och landsting, större verksamheter där det krävs mer av bilarna.
Utöver tjänster på ovan nämnda arbetsplatser är vi ofta på plats när stora vägtrummor ska underhållas, spolning-rengöring ledningar, utgödslingar och grundvattensänkningar.

Bilarna är recycling fordon som renar det vattnet vi suger upp för att sedan återanvändas flera gånger för att spola med.
Den åtgärden gör att bilen kan spola kontinuerligt utan att behöva åka och tanka vatten.
Vattenåtervinning är ett av de viktiga mål vi alla behöver jobba efter för att spara på världens vattenresurser.

Vi lagrar regnvatten på våra anläggningar som används i vår verksamhet och sparar på så sätt också in på rent vatten.

Bredden för dessa fordonen är stor, hör gärna av dig så kan vi titta på vad vi kan hjälpa dig med.

JRAB - Din Lokala Entreprenör inom Miljö & återvinning

036-36 21 80