Login Portal
tuf2red.jpg

JRAB - spolbilar Del 2

2022-03-22

Del 2 i presentationen Spolbilar & tjänster hos JRAB

Då är dags att lyfta fram våra mellanstora spolbilar som används främst vid stopp hos villaägare/företag.
Här rör det sig om både planerade och akuta arbeten, Jouren är öppen 24/7.

När ett avloppsstopp kommer in till oss försöker transportledaren i första hand få en bild av var stoppet sitter och om det finns tydliga orsaker till stoppet.
Är man osäker och det har varit problem en längre tid ska man med fördel filma rören för att se var och vad problemet är.
Spruckna eller gamla rör, fel lutning på rören, igensatta rör av fett, spackel eller andra pålagringar, rötter i ledningarna?

Vid en filmning spolar man först rören, en stamspolning, sen filmar man rören för att hitta bästa lösning och väljer en bil med rätt utrusning/munstycke.
Samtliga fordon har en egen uppsättning munstycken med olika egenskaper för att få fria rör.

Spackel knackning - Här använder man ett munstycke som vibrerar i avloppsröret och på så sätt knackar bort lagret av ex. spackel som satt sig på rörets insida.
Ett rör där pålagringar av spackel minskat rörets diameter avsevärt släpper röret inte igenom tillräckligt med vatten, det uppstår proppar i röret som tillslut blir ett Akutstopp.

Rotskärning - Har man en äldre fastighet är det vanligt att ledningarna i husets bottenplatta och ut till gatan är av betong, dessa ledningar är inte helt täta i sina skarvar.
Med åren vittrar betongen, och rötter från träd och buskar kan tränga in.
Rötterna blir gradvis kraftigare och partiklar fastnar.
Med tiden får man ett så kallat ”rotpaket”.
Dessa kan variera i storlek från några trådar till hela rörets innerdiameter.
Ett roterande munstycke beklätt med kedjor monterat på en högtrycksslang rengör mekaniskt rörets insida. 

Dessa bilarna går också med fördel på stamspolningsjobb i flerfamiljshus och BRF: er.

Vid en stamspolning vägleder vi er för ett upplägg anpassat efter antal lägenheter, rörens ålder och konditionen på ledningar/rör.

Genom att regelbundet underhållsspola avloppsstammarna minskar riskerna för problem och obehag för de boende, samt att ni slipper akuta samtal till vår Jour.

Vår långa erfarenhet tillsammans med chaufförernas stora kunskap, som de gärna delger kunden, är en framgång till återkommande & nöjda kunder. 

JRAB - Din Lokala Entreprenör inom Miljö & Återvinning 036-36 21 80 / JOUR på samma nr. 7/24