Login Portal
20170907_132341.jpg

JRAB skrot och farligt avfall

2018-01-26

Insamling av skrot och farligt avfall under 2017

JRAB har i samarbete med Länsförsäkringar även i år ökat volymen på inkört material hos lantbrukarna runt om i länen.
2017 har vi hämtat -
1360 ton skrot och 196 ton farligt avfall.

Vi kommer starta upp för ny insamling våren 2018.
Mer information kommer när hämtningsintervaller är satta för de olika länen.

Tack till alla lantbrukare som har samlat in på gårdarna & till alla chaufförer som har hämtat.
Tillsammans kan vi värna och ta hand om vår miljö!

Vi finns på plats vid frågor 036-36 21 80