Login Portal
20191002_102838 (2)ko.jpg

JRAB samlar in skrot & FA på gårdarna.

2019-11-15

Insamling av farligt avfall & skrot i samarbete med länsförsäkringar.

Insamling av skrot och farligt avfall under 2019.

JRAB har i samarbete med Länsförsäkringar besökt över 400 gårdar & samlat in skrot och farligt avfall hos lantbrukarna runt om i länen.
2019 har vi besökt lantbrukare i de 6 olika länen i södra Sverige och hämtat -

1099 ton skrot och 181 ton farligt avfall.

Lantbrukare som är försäkrade hos Länsförsäkringar får ett erbjudande med subventionerat pris för hämtning på gårdarna.
Många samlar på sig skrot under året och passar på att få detta hämtat av JRAB.
Det är allt från gamla lantbruksredskap, tunnor, tankar till stängsel eller plåtdetaljer.
Farligt avfall är ofta oljor, bekämpningsmedel, oljefilter och färgrester, allt som klassas som FA-avfall som förbrukas på gårdarna.

Tack till alla lantbrukare som har samlat in på gårdarna & till alla chaufförer som har hämtat.
Tillsammans kan vi värna och ta hand om vår miljö!

Vi finns på plats vid frågor 036-36 21 80