Login Portal
20171127_110151.jpg

JRAB hantering farligt avfall

2017-11-28

Nästa vecka, v.49 flyttar vi in i nya hallen där vi hanterar farligt avfall.

Efter mer än 1 år är återuppbyggnaden klar av vår nya mottagningshall för farligt avfall.
Våra godsbilar hämtar upp från återvinningscentraler, företag och industrier runt om i länet.
I den nya hallen sorteras inkommande gods och sampackas för transport till slutdestruktion.
Vi har även fack (bassänger) för flytande material som antingen behandlas eller transporteras vidare med våra tanktrailers.
Den nya hallen kommer underlätta arbetet för oss och hanteringen kommer förhoppningsvis flyta på snabbare när allt är i fas för uppstart.
Se mer http://www.jrab.se/sv/farligt-avfall/