Login Portal
multiplecontainers.jpg

Hämtning av bygg-rivningsavfall

2023-01-02

Nyhet som berör privatpersoner & BRF:er vid beställning av containerhantering med start 2023 .

JRAB är Auktoriserad entreprenör hos June Avfall, mer information finns på deras hemsida.

För hämtning av bygg-rivnings- och grovavfall har June Avfall & Miljö auktoriserat ett antal privata entreprenörer.
En lista finns på juneavfall.se 

Önskar ni beställa tjänsten kontaktas en av entreprenörerna, avgiften debiteras beställaren av vald entreprenör.

Kontakta oss på 036-36 21 80 för beställning och vidare frågor.