Login Portal
Biogas1just.jpg

Hållbarhet & Kretslopp

2022-12-12

Årets insamling på gårdarna runt om i länen är klara för i år. Vi tackar vår samarbetspartner Länsförsäkringar och samtliga lantbrukare som anlitat oss.

Insamling avser hämtning av farligt avfall & skrot på lantbruksgårdar.

JRAB har i samarbete med Länsförsäkringar besökt över 400 gårdar & samlat in skrot och farligt avfall hos lantbrukarna runt om i länen.

Levande gårdar som tänker hållbart & klimatsmart ökar, Sverige behöver arbeta efter att bli självförsörjande av livsmedel när världsbilden snabbt förändras.
Kretsloppstänkandet växer och många tittar på alternativ för ex. organiskt gödselmedel som är en av grundstenarna till en god skörd.

Vi använder gasbilar när leveranser av Biogödsel transporteras ut till lantbrukarna, ett miljöalternativ till importerad mineralgödsel.

Om vi alla försöker att bidra kan vi tillsammans bygga ett mer hållbart klimat & samhälle.

Tack till alla lantbrukare som har samlat in på gårdarna & till alla chaufförer som har hämtat.

Tillsammans kan vi värna och ta hand om vår miljö!

JRAB- Din Lokala Entreprenör inom Miljö & Återvinning

                                 036-36 21 80