Login Portal
IMG_20180309_111633g1.jpg

Grävsug Friläggning av rör

2018-04-03

Friläggning av avloppsrör åt Göteborgs kommun.

JRAB arbetar lokalt i Jönköping med omnejd men tar även uppdrag runt om i Sverige.

I Göteborg hjälpte vi kommunen att frilägga avloppsrör, säker hantering i känslig mark.
Här är säkerheten A och O, inga rör får grävas sönder.
Vår Grävsug suger helt enkelt upp materialet runt rören och frilägger dessa på ett säkert sätt.


Är det en lång sträcka som arbetet avser kan bilen även tömma av massorna i en container eller på ett  lastbilsflak.
På så sätt kan Grävsugen arbeta snabbt och effektivt utan att lämna platsen.

Vi finns på plats för frågor & beställning av Grävsugsjobb!

036-36 21 80 eller info@jrab.se