Login Portal
Moloktr1nykop.jpg

Förenkla sorteringen med Molok behållare i olika utförande.

2019-12-13

Orsakerna till att ex. en bostadsrättsförening eller Kommunal verksamhet beslutar att byta avfallslösning kan vara många. En ny och uppdaterad soplösning kan förenkla, bli mer miljömedveten, mer ekonomisk.

Att gå från en föråldrad och ofta otymplig hantering av avfall i en bostadsrättsförening eller flerbostadsområde leder i de flesta fall till en positiv förändring för samtliga inblandade.

Ett vanligt scenario är att huset har ett eller flera grovsoprum där det står ett antal kärl som motsvarar ungefär den uppdelning man kan hitta på en återvinningsstation.
De kan vara svårskött och bli skräpigt i soprummen. Man kan behöva anställa en person som ser över och håller rent samt kör kärlen in/ut vid tömning.
En annan vinning är att man kan frigöra soprummen i huset för annan användning, kanske ett cykel förråd eller gemensamhetsutrymme.

En annan aspekt att lägga förvaring av avfall och återvinningsmatrial utomhus är brandsäkerhet, det finns alltid en risk att det slängs något brandfarligt material som kan antända.

Ett bottentömmande system kan vara ett system så passar de flesta. Man gräver ner underjodsbehållare som sedan töms med kranbil.
Allt avfall hämtas på ett eller flera lätt placerade ställen där kranbilen hissar upp innebehållaren och tömmer i ett flak på bilen.
Behållarna är diskreta och designad efter den plats där den ska placeras och rymmer mycket avfall, allt från hushållsavfall till brännbart och återvinningsmatrial.
Behållarna är ofta konstruerade  så att det är näst intill omöjligt att slänga fel material och detta ökar insamlingen av återvinningsmatrial, en miljövinst.

Vi kan hjälpa er med en passande lösning för ert behov med rätt behållare, installation och tömning av era Molok´s, underjordsbehållare.
När allt är installerat och klart tittar vi på ett tömningsschema som passar er, en enkel och effektiv hantering.

För mer information kontakta Magnus Friman 0140-187 90 eller magnus.friman@jrab.se