Login Portal
Värmeverket.jpg

Förbränningsanläggningarna höjer sina taxor

2021-10-01

Förbränningsanläggningarna höjer sina taxor som grund till de ökade kostnaderna för utsläppsrätter.

Vi kommer informera våra kunder kontinuerligt när mer information släpps från förbränningsanläggningarna.

Anledningen till våra höjda behandlingsavgifter är att förbränningsanläggningarna höjer sina taxor samt att deras kostnader för utsläppsrätter har ökat markant.

Höjningen kommer efter strängare krav och regler som berör alla EU-länder.

Material som berörs av ökade kostnader är brännbart och osorterat.

Vi hjälper dig gärna att titta över avfallshanteringen på era fastigheter & anläggningar.
Att hitta nya möjligheter att sortera ut material med lägre behandlingsavgifter kan sänka era kostnader och bidra till en mer aktiv miljöinsats.