Login Portal
höst.jpg

Förbered dig & fastigheten inför hösten

2022-10-05

Varje årstid kräver sina förberedelser och hösten likaså. Vatten som stoppas upp och förhindras att rinna undan kan ställa till stora problem och kostnader. Håll stuprör och rännor fria från löv & skräp.

Fortfarande ligger vi på + grader i södra Sverige men som alltid blir vi överraskade när vintern kommer.

Vi rekommenderar att dagvattenbrunnar ses över två gånger per år, vår och höst.
Problem med regnvatten uppmärksammas oftast inte förrän fukten visar sig i källarväggar och golv.

Dagvattenbrunnen är också en del i de viktiga grundläggande funktionerna för att ett hus ska må bra. 
I brunnen samlas innehållet från stuprännorna, vatten/löv/mossa mm. 
Här samlas även vatten som dräneringen runt huset ska forsla vidare, bort från huset till brunnen.
Om brunnen är full eller igentäppt av slam och avlagringar fungerar inte systemet, avrinningen avstannar helt enkelt.

Detta kan i sin tur innebära att det uppstår fuktskador i källaren.
Om ni får problem med fuktskador - kolla först om dagvattenbrunnen är full.
Detta är ofta en av anledningarna till fuktskador.
Den första och enklaste åtgärden är att stämma av att inte dagvattenbrunnen är full eller igentäppt.
Kolla detta innan ni börjar gräva upp runt huset, det är en mycket mindre insats både ekonomisk och sparar tid.

Glöm inte stänga av utevattnet

Ta bort vattenslangen och töm kranen så att inte någon vattenledning riskerar att frysa sönder.
Detta är en vanlig orsak till dyrbara skador som är enkla att undvika.

Regelbundet underhåll med hjälp av våra sug och spolbilar förebygger akuta stopp.

Vill ni veta mer kontakta oss på 036-36 21 82.
Vi hjälper er om olyckan skulle vara framme, vi har jour dygnet runt!