Login Portal
dagvattenbrunn1.jpg

Dagvattenbrunn

2018-01-29

Vad kan hända när det är stopp i dagvattenbrunnen?

Dagvattenbrunnen är också en del i de viktiga grundläggande funktionerna för att ett hus ska må bra. 
I brunnen samlas innehållet från stuprännorna, vatten/löv/mossa mm. 
Här samlas även vatten som dräneringen runt huset ska forsla vidare, bort från huset till brunnen.
Om brunnen är full eller igentäppt av slam och avlagringar fungerar inte systemet, avrinningen avstannar helt enkelt.

Detta kan i sin tur innebära att det uppstår fuktskador i källaren.
Om ni får problem med fuktskador - kolla först om dagvattenbrunnen är full.
Detta är ofta en av andledningarna till fuktskador.
Den första och enklaste åtgärden är att stämma av att inte dagvattenbrunnen är full eller igentäppt.
Kolla detta innan ni börjar gräva upp runt huset, det är en mycket mindre insats både ekonomisk och sparar tid.

Och hur gör man detta, du kanske inte vet var din brunn är placerad på tomten!

Ibland kan det vara svårt att hitta brunnen, den kanske har blivit överväxt eller ligger under uteplatsen som har byggts till senare.
Vi kan hjälpa dig med att pejla, positionera var din brunn ligger.
Vi följer utgående rör och kan på så sätt lokalisera var brunnen finns.

Har ni frågor kontakta oss på 036-36 21 82
JRAB-Din lokala entreprenör inom renhållning & återvinning