Login Portal
B2kopia.jpg

Brand på anläggning

2019-07-15

En brand startade i lördags eftermiddag på en av våra anläggningar och är nu under kontroll.

Vår dagliga verksamhet med kunduppdrag kommer inte påverkas nämnvärt av branden då vi kan använda våra övriga anläggningar.

Vi var snabbt på plats med fordon för att underlätta släckningen ihop med teamet från räddningstjänsten på plats som gjorde en snabb & säker insatts.
Ett stort tack till räddningstjänsten och vår egen personal på plats!
Det som sker nu är uppstädning och efterbevakning så ingen rök eller glödhärdar slår upp.
I dagsläget är det oklart hur branden startade.
En brand är det ingen som önskar, vi kan bara beklaga det obehag som röken från branden orsakade.

Materialet som brann var brännbart material från bygg & verksamheter som skulle vidare till förbränningsanläggning.
Släckvattnet som uppstår efter en brand sugs upp med sugbilar och fraktas till avfallsmottagare, detta arbetet startades upp direkt för att förhindra att mark eller närliggande område skadas. Provtagning sker kontinuerligt.
Vi fortsätter under veckan och framåt med bevakning och sanering av anläggningen.