Login Portal
oljeavskkorr (w1000_q85_u).jpg

Besiktning/Underhåll av Oljeavskiljare

2020-12-16

Oljeavskiljare ska finnas installerade hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut olja och bensin i spill- och dagvattensystemet. Dessa ska besiktigas och inspekteras regelbundet, vi hjälper dig med detta!

 

Vi utför 5-årsbesiktningar, tömning och underhåll av oljeavskiljare/fettavskiljare.
Vi hjälper dig även att komma ihåg att göra dessa kontroller och tömningar i tid med schemaläggning.

Samma åtgärder gäller fettavskiljare som måste installeras om det finns risk för att fett släpps ut i avloppet.
Detta gäller dig som har ex. gatukök, restaurang eller anläggningar för livsmedel och slakterier.

Vi är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858.

Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall och speciella regler och dokument krävs.
Vi hjälper er med all hantering och godkända dokument.

Läs mer här.

Kontakta oss för mer information 036-362182