Login Portal
oljeavskkorr.jpeg

Besiktning av Oljeavskiljare

2019-08-27

Verksamheter där oljeavskiljare krävs behöver regelbundet kontrolleras.

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver den tömmas och underhållas med regelbundna kontroller.
Vi kan hjälpa er med provtagning, tömning, rengöring samt besiktning. 
Vi är auktoriserade för besiktning enligt Svensk Standard EN 858.

Avfall från tömning av oljeavskiljare klassas som farligt avfall och speciella regler och dokument krävs.
Vi hjälper er med all hantering och godkända dokument.

Det kan vara lätt att glömma återkommande kontroller av oljeavskiljaren, vi lägger upp ett fast schema efter era behov av tömning/kontroll av er oljeavskiljare.

Kontakta oss för mer information 036-362184