Login Portal
untitled.png (1)

Vi måste hjäpas åt att återvinna

2019-02-07

Alla kan göra något och vi hjälper er gärna att förenkla er återvinning.

Varje år slänger varje svensk ca. 500 kg sopor.
Här kan vi alla ta vårt ansvar och sortera det avfall som uppkommer i våra hem och företag.

Avfallstrappan som är ett EU-direktiv styr hur avfallet ska omhändertagas, hur man ska tänka helt enkelt.
Sverige är bra på att återvinna men vi behöver bli bättre, återanvända och återvinna material i större skala.

Du kan göra en stor insatts bara genom att börja sortera ditt avfall eller restprodukter från företaget.
Exempel på hur man kan dela upp avfallet -


Metall/Glas/Plast/Papper/Well mm. sorteras separat, detta är återvinningsmaterial som ni kan få ersättning för.
Finns det Farligt avfall som behöver omhändertas?
Vi hämtar allt från batterier, oljor, färgrester, stickande/skärrande mm.
Här hjälper vår kunniga personal till att rådgöra med er hur ni ska förvara fraktionerna inför hämtning, att hyra ett Miljöskåp från oss kan vara ett alternativ.
Det är också kostnadseffektivt att sortera Brännbart, Trä och andra avfallsprodukter i olika fraktioner(containers).

Vi hjälper dig gärna med hur du kan tänka för att hitta den smidigaste och effektivaste lösningen för dig och företaget.

Vi finns på plats bara ett telefonsamtal bort - 036-36 21 91.
Läs mer på vår sida hur vi kan hjälpa er.

vi värnar om miljön och ger er gärna kostnadsfria råd hur vi tillsammans kan hjälpas åt!