Login Portal
Målön.jpg

Vi utökar med Återvinningshall

2020-04-27

Vår nya hall för byggavfall börjar resa sig på vår anläggning Målön, Taberg.

Sen tidigare har vi en hall för papper och plast som balas och går till återvinning.
I den nya hallen kommer byggavfall sorteras ut i olika fraktioner, det mesta kan återvinnas. 

Rent trä (utan färg eller impregnering) flisas och skickas till värmeverk för förbränning.
Där återvinns energin och blir till el och värme.
Metallskrot sorteras ut och skickas till särskilda mottagare.
Sten, tegel och betong krossas och blir täckningsmaterial på deponier eller bottenlager när man bygger nya vägar, parkeringsplatser och liknande.
Tegelsten kan också återanvändas till nya byggnader.

Återvinning och återbruk ligger i tiden så vi får se vad nästa projekt blir i vårt mål att värna om vår miljö tillsammans med er.

Minimera
   Återanvända
      Återvinna                      JRAB - Din Lokala Entreprenör inom Miljö & Återvinning
         Förbränna                                                036- 36 21 80
            Deponera