Login Portal
Hallandavslutjust.jpg

Återvinning på gården

2022-03-11

Ett vårtecken hos oss på JRAB är uppstarten inför hämtning av farligt avfall & skrot på gårdarna runt om i länen med vår samarbetspartner LF.

Först ut är Hallands län i mitten av april, har du en gård med en gällande lantbruks- eller företagsförsäkring genom Länsförsäkringar har du möjlighet att utnyttja erbjudandet.
Respektive LF-bolag går in och hjälper till med ett reducerat %-avdrag på hämtning av farligt avfall.
Ett utskick, elektroniskt eller med post kommer landa hos berörda i god tid innan sista anmälningsdag, schema för hämtning.

Farligt avfall avser ämnen eller produkter som kan utgöra ett hot mot naturen eller miljön om det hamnar där.
JRAB hjälper dig att ta hand om ditt farliga avfall, bland annat genom vårt samarbete med Länsförsäkringar.
Att lämna farligt avfall innebär en kostnad, dels för hämtningen och för att ta hand om och oskadliggöra avfallet.

Vi kan hjälpa dig med följande typer av farligt avfall i erbjudandet från Länsförsäkringar.

 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Färg
 • Glykol
 • Hydraulslang
 • Ljuskällor (glödlampor, LED, halogen, lågenergilampor)
 • Lysrör
 • Läkemedel
 • Lösningsmedel
 • Oljefilter
 • Rengöringsmedel
 • Spillolja
 • Sprayburkar (aerosoler)

Detta ingår inte i erbjudandet med LF -

Trä, Eternit, Asbest, vanliga grovsopor.

Det farliga avfallet ska vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Ny lag om rapportering av farligt avfall

Från 1 november 2020 har en ny avfallsförordning trätt i kraft som innebär att allt farligt avfall ska rapporteras in till Naturvårdsverket före, under och efter transporten. Detta för att kunna spåra varifrån avfallet kommer.

När du låter JRAB ta hand om ditt farliga avfall tar vi hand om all rapportering och dokumentering åt dig.

På många gårdar hämtar vi både skrot & farligt avfall, här finns information inför hämtning/beställning av skrot.

Som kund med aktuell försäkring hos Länsförsäkringar anmäl dig här

Vi ses på gårdarna från tidig vår till sen höst!

Ställ frågor lf@jrab.se