Login Portal
Bodbil2just.jpg

Kranbil 115tonm

Kranbil på 115tonm, detta är vår största kranbil och senaste tillskottet i vår kranbilsflotta, bilen startade upp nu i april-21.
Bilen lyfter tyngre enheter på högre höjd och med längre räckvidd.

* Monteringar vid husbygge, hallar, industrier.
* Lyft & transporter av bodar, Attefallshus, material, Spa-bad, Big Bag, container mm.
* Hantverkslyft som taktegel/takpapp, takstolar, ventilationsaggregat, solceller.

Specialtransporter & hjälp vid olyckor är också en stor del av vår vardag.
Kontakta oss med frågor, vi hittar en lösning för dig!

Hydraulik till 32 m för redskap som skopa eller grip.
Euro V1
Bränsle Fossilfri HVO

Kontakt 036-36 21 85 eller info@jrab.se

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning