Login Portal
fix.jpg

Helhetslösningar

Vår helhetslösning innebär att vi hjälper er att förenkla verksamhetens totala avfallshantering till ett kostnadseffektivt pris. JRAB bedriver idag en betydande verksamhet när det gäller helhetslösningar för omhändertagande av avfall hos företag i Jönköping med omnejd. Vi tillhandahåller material, tjänster, utbildningar och hjälpmedel för en rationell avfallshantering.

Kundbesök avfallshantering

  • Vi inventerar allt avfall som uppkommer och tittar på vad som kan förbättras i er befintliga hantering. Mycket av dagens avfall kan förädlas och användas på nytt som bränsle eller returemballage. Små förändringar som att sortera avfallet i fler fraktioner sparar både ekonomin och miljön.
  • Vi tittar på en lösning som är anpassad för er och lämnar ett kostnadsförslag. När ni är nöjda med upplägget läggs hämtningsintervaller upp som passar er verksamhet. Vi erbjuder statistik på volymer och avfallsslag för er kontroll till myndigheterna i enlighet med lagar och förordningar.
  • Farligt avfall märks upp och dokumenteras för vidare transport till destruktion, vi säljer eller hyr ut miljöskåp för en säkerhantering där allt ert farliga avfall kan placeras. 
    Vi hjälper er med rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket.

Vi skräddarsyr våra lösningar för att passa just Ert företags behov!

Kontakta oss för mer information 036-36 21 91 info@jrab.se

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning