Login Portal
170516_7378.jpg

Referens arbeten

Här är några av de arbeten Grävsugen har hjälpt till med -

Friläggning av kablar - Jönköping Energi
Friläggning för installation av Pollare - Borås Kommun
Omplantering av träd - Regionen Jönköping
Friläggning av avloppsrör - Göteborg Kommun
Tömning av rötkamare - Jönköping Kommun
Flytt av träd vid breddning av väg - Skövde Kommun
Framtagning av rör - NCC
Markarbete inför nedläggning av kabelrör - Borås Stad.


Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning