Login Portal
ADR-Transport av JRAB i Jönköping

ADR-Transporter

ADR-Transport i tankbilar eller styckegodsbilar

Vi hjälper dig med transporter av farligt avfall. Är det flytande avfall och vätskor sker transport med tankbil.
Styckegods hämtas med lastbil och packas i godkända emballage som är lämpliga för godset.

  • Styckegods hantering
  • Flyttning av eldningsolja, diesel, bensin mm
  • Transport av lösningsmedel
  • oljeavskiljare och provtagningar

Kontakta oss för mer information 036-362182

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning