Login Portal
Sanering av farligt avfall i Jönköping

Farligt avfall & Sanering

JRAB i Jönköping hjälper dig med hantering av farligt avfall och sanering av miljöfarliga ämnen vid exempelvis nedläggning av industrier/verkstäder. Är du osäker på vilka miljöfarliga produkter som finns i verksamheten kan vi analysera vad som finns och hur saneringen ska utföras. Här kommer våra erfarna kemister in som dokumenterar och offererar hantering av kemikalier. Vi ansvarar för hela kedjan från säker hämtning till dokumentation och destruktion. Vi erbjuder statistik för er kontroll till myndigheterna i enlighet med lagar och förordningar.

Kontakta oss för konsultation och kundanpassade lösningar.

NYTT LAGKRAV 1/11-20 krav på spårbarhet av farligt avfall till Naturvårdsverket.

 

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i Avfallsförordningen, SFS 2011:927. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa.
Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare, vid transport ska godsdeklaration på avfallet medföras.
Tillstånd för transport och mellanlagring hittar du under vår dokumentsida.

Vanligt förekommande farligt avfall från företag och industrier –

  • Oljefilter
  • Elektronik
  • Batterier
  • Oljehaltigt avfall
  • Lösningsmedel
  • Färg- lim- och lackavfall
  • Tungmetallhaltigt avfall
  • Surt eller alkaliskt avfall
  • Bekämpningsmedel

Kontakta oss för mer information 036-36 21 80

 

 

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning