Login Portal
Återvinning i Jönköping

Återvinning

Vid våra olika sorteringsanläggningar sorterar och bearbetar vi det osorterade avfallet som kommer in.
Första åtgärden är att sortera ut så mycket återvinnings material som möjligt, papper, plast, trä och metaller.
Återvinngsmaterial går idag direkt till Målön, vår åtevinningsanläggning som startat upp 2018. 
Det som blir kvar körs sedan genom en krossanläggning där materialet krossas till önskad storlek.

Man kan efter krossningen plocka bort mer återvinningsmaterial –

  • Metaller sorteras bort med magneter.
  • Sten, sand, glas och andra tunga fraktioner siktas bort.
  • Restprodukter går vidare till värmeverken som brännbart avfall.

Vår anläggning i Vaggeryd förädlar brännbart industriavfall till bränslekross och bränslepellets.

Målön - Taberg

Anläggningen vid Målön är klar för drift, vi tar emot material för återvinning, Trä/Papper/Plast & Skrot
Balpressen är på plats och vi balar inkommande material inför försäljning av återvinningsmaterial.

Vi arbetar efter att finnas nära kunden, det lokala alternativiet.
Detta innebär korta transporter från hämtning hos kund till återvinningsanläggningen Målön.
Vi hämtar återvinningsmaterial hos er enligt fasta intervaller eller vid budning.
När du sorterar ditt avfall sparar vi tillsammans både miljön, ekonomin samt bidrar till att jordens resurser utnyttjas på ett miljöriktigt sätt.

På denna anläggningen är vårt mål att återvinna allt inkommande material och på så sätt spara vår Miljö.
Vi kommer fortlöpande lägga ut mer information om vår nya anläggning, Målön.

För att återvinna så stor del som möjligt gäller det att sortera rätt.
Se mer sorteringshjälp på Sorteringsguiden genom att klicka här.

Kontakta oss för mer information & frågor 036-36 21 80 eller magnus.andersson@jrab.se

 

 

 

 

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning