Login Portal
jumbospol med släp.jpg

Återvinning av flytande material

Materialåtervinning utgör en stor roll i kretsloppet, en cirkulärekonomi som gynnar alla.
Det är viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. 
Materialåtervinning innebär att sorterat material kan ersätta andra produktions- eller konstruktionsmaterial. 
Det medför inte bara att uttaget av mängden råmaterial minskar, det innebär också en energibesparing.

En stor del av vårt avfall är biologiskt nedbrytbart, genom kompostering eller rötning utvinns näring och energi vilket ger stora miljövinster.

Genom att cirkulera näringsämnen i samhället kan man på så sätt sluta kretsloppet. 

Många av de fraktioner JRAB omhändertar ingår i kretsloppet i dagens samhälle.
Våra sug/slambilar hämtar flytande eller fast avfall hos kunder som kan återvinnas i flera steg till ämnen som återgår i kretsloppet.

Fettavskiljare, kvarnat matavfall, avloppsslam/septicslam blir Biogas som förädlas genom rötning, rötningsresten blir till gödning för ex. åkermark.
Oljeavskiljare - Oljefas återvinns till nya smörjmedel eller energi återvinns.
Restprodukter från industri/verksamheter återvinns i första hand genom olika processer till nya produkter.
Den del som inte går att återvinna går till energiåtervinning.

Spara på rent vatten - en produkt från naturen vi alla måste hushålla med.
Våra spolbilar med vattenåtervinning återanvänder det vattnet som sugs upp från ledningar, rör och brunnar.
Vattnet återanvänds flera gånger och sparar på så sätt in på vårt rena vatten.
Vi lagrar regnvatten på våra anläggningar som används i vår verksamhet.
Regnvatten från våra tak samlas upp i stora tankar som sen användas av våra spolbilar när de besöker kunder för rengöring eller avloppsstopp.

Alla små åtgärder för att spara på naturens resurser är viktiga & tillsammans kan vi göra nytta, kretsloppstänkande!

Kontakta oss om du har frågor, vi hjälper gärna till - 036-36 21 80

 

 


 


 

 

 

Tjänster &
lösningar

Vi har kompetens och utrustning för att transportera, bearbeta och återvinna allt ert avfall.
Allt från pappret på kontoret till restprodukter och farligt avfall från produktionen. Här kan du läsa mer om våra tjänster för att ni ska bli av med ert avfall på ett smidigt ,miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Har ni behov som ni inte kan finna en lösning på här nedan, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning som anpassas efter ert behov.

 

Renhållning