jrab

Farligt avfall

Vi tar hand om ditt Farliga avfall

Vad är farligt avfall?

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2011:927. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa. Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare. Vid transport måste deklaration på avfallet medföras.

Vår kunniga och erfarna personal hjälper dig att omhänderta avfallet. Vi ansvarar för hela kedjan från säker hämtning till dokumentation och destruktion. Vi erbjuder statistik för er kontroll till myndigheterna i enlighet med lagar och förordningar. Kontakta oss för konsultation och kundanpassade lösningar.

Vanligt förekommande farligt avfall från företag och industrier –

 • Oljefilter
 • Elektronik
 • Batterier
 • Oljehaltigt avfall
 • Lösningsmedel
 • Färg- lim- och lackavfall
 • Tungmetallhaltigt avfall
 • Surt eller alkaliskt avfall
 • Bekämpningsmedel

ADR-Transport i tankbilar eller styckegodsbilar

Vi hjälper dig med transporter av farligt avfall. Är det flytande avfall och vätskor sker transport med tankbil. Styckegods hämtas med lastbil och packas i godkända emballage som är lämpliga för godset.

 • Styckegods hantering
 • Flyttning av eldningsolja, diesel, bensin mm
 • Transport av lösningsmedel
 • oljeavskiljare och provtagningar

Förenkla sorteringen av ert farliga avfall med smidiga sorterings behållare och kärl.
Vi tillhanda håller med emballage, sorterings behållare och miljöskåp.
farligt avfall

Kontakta oss på telefon 036-36 21 80 för mer info
eller på epost: info@jrab.se

Läs mer om aktuella erbjudanden här.