jrab

Sorteringsguide

Farligt avfall

Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa. Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare. Vid transport måste deklaration på avfallet medföras.

Exempel på farligt avfall:

 • Asbest
 • Absol och andra oljeabsorbenter
 • Ammoniak
 • Avloppsrör och kablar som innehåller bly
 • Bensin
 • Bly
 • Färgrester
 • Kromhaltigt avfall
 • Kvicksilverhaltigt avfall
 • Lim
 • Lösningsmedel (Aceton, Lacknafta, Tinner m.m.)
 • Olja
 • PCB-haltigt avfall (fog- och tätningsmassa, kondensatorer, golvmattor m.m.)
 • Syror
 • Spackel
 • Torktrasor med olja eller fett
 • Zinkhaltigt avfall

Olje och bränslefilter

Exempel på olje och bränslefilter:

 • Oljefilter
 • Bränslefilter

Olje- och bränslefilter får inte innehålla:

 • Andra sorters farligt avfall eller konventionellt avfall.
 • Materialet får ej sorteras som skrot eller metallförpackning.

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Oljeförorenade material

Exempel på oljeförorenade material:

 • Trasor
 • Handskar
 • Absol
 • Sågspån
 • Torkdukar
 • Skyddskläder

Vad händer sen?
Materialet körs till förbränning i en speciell panna och blir fjärrvärme och el.

Glykol

Exempel på glykol:

 • Glykol
 • Glykolblandningar
 • Rengöringsmedel
 • Andra vattenhaltiga och ej brandfarliga produkter

Glykol får inte innehålla:

 • Lösningsmedel
 • Spillolja
 • Andra typer av flytande farligt avfall

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det förbränns vid mycket hög temperatur.

Aerosoler – Sprayburkar

Exempel på Aerosoler:

 • Sprayburkar
 • Impregneringsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningmedel

Aerosoler får inte innehålla:

 • Plastflaskor med pump
 • Färgburkar
 • Batterier

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Elektronik – producentansvar

Exempel på elektronikavfall – producentansvar

 • Datorer
 • Bildskärmar
 • Tangentbord
 • Skrivare
 • Kopiatorer
 • Modem
 • Telefoner
 • Mindre elektriska apparater, verktyg och instrument

Vad händer sen?
Elektronikavfallet körs till en godkänd mottagare där det demonteras och vissa delar återvinns/återanvänds medan resten går till destruktion.

 

Elektronik – ej producentansvar

Exempel på elektronikavfall ej producentansvar

 • Elektrisk utrustning
 • Produktionsspill
 • Fast installerad elektronisk utrustning
 • Proppskåp
 • Elmätare
 • Radiatorer
 • Strömbrytare
 • Styrskåp
 • Kablar som ej går att separera från elektronikavfall

Vad händer sen?
Elektronikavfallet körs till en godkänd mottagare där det demonteras och vissa delar återvinns/återanvänds medan resten går till destruktion.

Glödlampor

Exempel på glödlampor:

 • Glödlampor

Glödlampor får inte innehålla:

 • Kvicksilverlampor
 • Lågenergilampor
 • Natriumlampor
 • Krossade lysrör
 • Lysrör
 • Termometrar
 • Transport- eller skyddsförpackningar

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Lysrör

Exempel på lysrör:

 • Lysrör, hela, minst 60 cm

Lysrör får inte innehålla:

 • Kvicksilverlampor
 • Lågenergilampor
 • Natriumlampor

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras. Kvicksilvret i lysrören tas om hand och återvinns.

Ljuskällor

Exempel på ljuskällor?

 • Kvicksilverlampor
 • Lågenergilampor
 • Natriumlampor
 • Glödlampor
 • Krossade lysrör
 • Lysrör kortare än 60 cm

Ljuskällor får inte innehålla:

 • Hela lysrör
 • Termometrar
 • Transport- och skyddsförpackningar för ljuskällor

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

 

Bilbatterier

Exempel på bilbatterier:

 • Bilbatterier
 • Marinbatterier
 • Truckbatterier

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

 

Batterier

Exempel på småbatterier:

 • Stavbatterier
 • Knappcellsbatterier
 • Laddningsbara batterier från exempelvis telefoner, kameror, etc.

Vad händer sen?
Materialet tas om hand av respektive kommun. Efter sortering krossas det och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

 

Färgavfall

Exempel på färgavfall:

 • Ej tömda färgburkar
 • Lack
 • Flytande och stelnad färg
 • Färgrelaterat material (penslar, etc.)

Vad händer sen?
Materialet körs till en godkänd mottagare där det krossas och de olika beståndsdelarna återvinns eller destrueras.

Brännbart

Exempel på brännbart:

 • Trä
 • Smutsig plast, papper, well och kartong
 • Tyg
 • Kork- och linoliummattor
 • Takpapp
 • PE-rör
 • Träullsplattor

Brännbart får inte innehålla:

 • Sten och betong
 • Skrot
 • Enheter större än 1m x 0,5m x 0,5m
 • Solida enheter större än 0,5m x 0,3m x 0,3m
 • Långa remsor
 • Bildäck

Vad händer sen?
Materialet körs till förbränning och blir fjärrvärme och el.

 

Trä

Exempel på trä:

 • Pallar
 • Spånskivor
 • Plywood
 • Trämöbler
 • Rivningsvirke
 • Målat virke

Trä får inte innehålla:

 • Ris
 • Stockar
 • Stubbar
 • Tryckimpregnerat
 • Spån

Vad händer sen?
Materialet krossas till flis och körs sedan till förbränning och blir fjärrvärme och el.

 

Rent trä

Exempel på rent trä:

 • Pallar
 • Rent omålat virke

Rent trä får inte innehålla:

 • Spånskivor
 • Plywood
 • Trämöbler
 • Målat virke
 • Ris
 • Stockar
 • Stubbar
 • Tryckimpregnerat
 • Spån

Vad händer sen?
Materialet krossas till flis och körs sedan till förbränning och blir fjärrvärme och el.

 

Kontorspapper

Exempel på kontorspapper:

 • Kopieringspapper
 • Tidningar

Kontorspapper får inte innehålla:

 • Wellpapp
 • Fönsterkuvert
 • Pärmar
 • Plastfickor

Vad händer sen?
Materialet körs till ett pappersbruk där det återvinns och blir nytt papper.

 

Wellpapp

Exempel på wellpapp:

 • Kartonger
 • Wellpapp på rulle
 • Balad papp

Wellpapp får inte innehålla:

 • Kontorspapper
 • Plast

Vad händer sen?
Materialet körs till ett pappersbruk där det återvinns och blir ny wellpapp.

 

Skrot

Exempel på skrot:

 • Möbler i metall
 • Cyklar
 • Verktyg i metall
 • Plåtbitar

Skrot får inte innehålla:

 • Farligt avfall
 • Större mängder brännbart
 • Elektronikskrot

Vad händer sen?
Materialet körs till en skrotanläggning där det sorteras och krossas. Skroten körs sedan vidrare till ett järnverk där det smälts om till ny metall.

 

Trädgårdsavfall

Exempel på trädgårdsavfall:

 • Ris
 • Jord
 • Gräs

Trädgårdsavfall får inte innehålla:

 • Större stockar
 • Stubbar
 • Sten och betong

Vad händer sen?
Materialet komposteras.

 

Gips

Exempel på gips:

 • Gipskivor

Gips får inte innehålla:

 • Trä
 • Plåt
 • Plast

Vad händer sen?
Materialet deponeras.

 

Osorterat

Exempel på osorterat:

 • Blandat avfall som ej kan klassas som brännbart

Osorterat får inte innehålla:

 • Farligt avfall
 • Elektronikskrot
 • Bildäck
 • Kemikalier

Vad händer sen?
Materialet sorteras på någon av våra anläggningar, det brännbara och trä går till förbränning, återvinningsbart material återvinns och det som eventuellt blir över går till deponi.

 

Deponi

Exempel på deponi:

 • Isolering
 • Kakel
 • Porslin
 • Gips

Deponi får inte innehålla:

 • Farligt avfall
 • Brännbart avfall

Vad händer sen?
Materialet grävs ner på en särskild deponianläggning och hindras på så sätt att komma ut i naturen.

 

Fyllnadsmaterial

Exempel på fyll:

 • Sten
 • Betong
 • Sand
 • Tegel

Fyll får inte innehålla:

 • Farligt avfall
 • Brännbart avfall
 • Skrot
 • Deponi

Vad händer sen?
Materialet används exempelvis för att bygga vägar. Vissa delar såsom tegelpannor/tegelsten kan återanvändas.

 

Mjukplast

Exempel på mjukplast:

 • Sträckfilm
 • Krympfilm
 • Emballageplast
 • Bubbelplast

Mjukplast får inte innehålla:

 • Frigolit
 • Hårdplast
 • Plastband

Vad händer sen?
Materialet återvinns och blir ny plast.