jrab

Grävsug – Säker hantering i känslig mark

Telekablar som sträcker sig flera varv runt jorden,
el- och gasledningar,
vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar
och bredbandskablar.
Samhällets infrastruktur under jord är imponerande men sårbar.
Flera gånger dagligen sker avbrott pga. avgrävda ledningar.

Grävsugen är din bästa kollega vid arbete i känslig mark.
Även om prislappen kan verka högre på en Grävsug vid första anblick sparar man snabbt in detta, både i hastighet och framförallt säkerhet.
Kostnaden för en avgrävd kabel blir snabbt väldigt stor och tidskrävande.
Eftersom Grävsugen suger sig ner i marken upptäcker man ledningarna i tid och kan lätt frigöra rör/ledningar.

Under veckan befinner vi oss i Borås för ett längre arbete med att fästa Pollare i centrala delarna av staden.
Pollare är automatiska pelare som kan höjas upp över mark för att stänga av gator automatiskt och snabbt.
Här finns flera lager av ledningar och rör att ta hänsyn till under arbetet.

Vi du komma i kontakt med oss för frågor och beställning av Grävsug finns vi på plats –
Kontakt Tobias Johansson 036-362182 eller info@jrab.se