jrab

Vårt gemensamma miljöansvar

Vi tar hand om era restprodukter med minimal påverkan på miljön.

Vi strävar efter att öka medvetenheten till egna möjligheter att forma en värld som förebygger föroreningar och minskar de negativa påverkningarna på människa och miljö.

Genom aktivt förbättringsarbete, där samtliga medarbetare är delaktiga, skall vi erbjuda/utföra tjänster som håller hög kvalitet, belastar miljön minimalt och främjar en god och säker arbetsmiljö, både under utförande av tjänst och i trafiken.

Miljöfrågan har idag bytt karaktär. Från en tidigare fokusering på utsläpp från fabriker finns idag en insikt om att dagens miljöproblem kan lösas genom omfattande förändringar av vårt sätt att använda jordens resurser. I detta sammanhang har självklart varje företag och även varje individ ett stort ansvar.

Vidare är det uppenbart att stora pengar kan sparas genom en bättre hushållning med energi och material. Låt detta bli ett avstamp i vår gemensamma strävan att skapa en bättre framtida miljö.